Banner Main Images Banner Main Images

Vetenskapen bakom Mela

Melas noggrant utvalda kombination av vitaminer, mineraler och probiotika är speciellt utformad för att stödja och förbättra kvinnors hormonella hälsa. Vår formulering är förankrad i  forskning och vetenskapliga studier, vilket säkerställer att varje element i Mela bidrar till ditt välbefinnande.

Benefits Image

Benefits Image

 • Magnesium

  Magnesium supports 300 enzymatic reactions in the body and regulates numerous biological activities across many organ systems. Reduced magnesium levels are linked to reproductive diseases such as poly-cystic ovarian syndrome (PCOS). Research indicated that magnesium supplementation may have a positive impact on insulin sensitivity, cardiovascular health, acute migraines, and premenstrual syndrome (PMS).


  PMID: 9861593 Mg and PMS)PMID: 26404370 (Mg supplementation)

 • Vitamin B6

  Vitamin B6 is an essential nutrient involved in several biological processes including the nervous system, cellular metabolism, and the immune system. Vitamin B6 also influences the endocrine system and the development of reproductive hormones. While some oral contraceptives are reported to negatively impact vitamin B6 levels, vitamin B6 supplementation is demonstrated to improve premenstrual syndrome (PMS) for some women.

  PMID: 319288364
  PMID: 21967158

 • Vitamin B12

  Vitamin B12 is involved in energy metabolism and neurological protection. Deficiency of vitamin B12 is commonly seen in reproductive disorders and hormonal dysregulation. Supplementation with B complex vitamins and folate is documented to improve cardiovascular health in women with PCOS. In addition, research studies report a positive impact of Vitamin B12 supplementation on depression.

  PMID: 33251075 (VB12 and depression)
  PMID: 34970669 (VB12 supplementation and PCOS)

 • Zinc

  Zink har en central roll både i immunförsvaret och i regleringen av hormoner och reproduktionssystemet. Forskning har visat att zink kan minska insulinresistens och bidra till bättre balans i lipidnivåerna hos kvinnor med PCOS. Vid dysmenorré, det vill säga smärtsamma menstruationer, har studier också visat att zinktillskott kan lindra PMS-symptom.

 • Folsyra

  Folsyra (vitamin B9), deltar i viktiga metaboliska processer som stödjer antioxidativt försvar och skyddar nervsystemet. Låga nivåer av folsyra är kopplade till tillstånd som PCOS, försämrad äggstockshälsa och infertilitet. Kosttillskott av B-komplex och folsyra har rapporterats förbättra hjärt-kärl-effekterna hos kvinnor med PCOS. Dessutom har forskning påpekat att folsyra kan ha en positiv effekt på inflammation, oxidativ stress och blodsocker hos kvinnor med PCOS.

  PMID: 34970669 (Folate supplementation and PCOS)
  PMID: 17878022, 19443458 (PCOS and folate)

 • Vitamin C

  Vitamin C har en viktig roll för binjurebarken och binjuremärgen, körtlar som hjälper till att reglera vårt hormonsystem (endokrina system). Brist på magnesium, zink, B-komplex-vitaminer och vitamin C kan påverka HPA-axeln negativt – som är kritisk för vår stressrespons och hormonreglering.

  PMID: 15666839 (vitamin C and the adrenal glad)

 • Vitamin B3

  Vitamin B3 (niacin) spelar en viktig roll i många cellprocesser som är avgörande för tillväxt och överlevnad. Niacin kan även främja antiinflammatoriska mekanismer och neuroskydd.

  PMID: 33158037 (niacin)

 • Probiotika

  En hälsosam tarmflora är avgörande för hormonell balans. Probiotika bidrar till en balanserad mikrobiom, vilket kan ha en positiv effekt på hormonnivåerna.